Voorlichting, advies en training dyslexie hulpmiddelen

Kinderen met dyslexie hebben veel extra oefening nodig om het (technisch) lezen aan te leren. Na of soms al tijdens de behandeling blijkt dat een kind baat kan hebben bij een dyslexiehulpmiddel als een Daisyspeler of ‘tekst naar spraak software’. In samenwerking met Lexima-adviseur ICT dyslexie hulpmiddelen Rinze van Rossum, biedt Metaconsult daarom het volgende aan:

Voorlichting over dyslexie hulpmiddelen
Training Kurzweil
Voorlichting dyslexiehulpmiddelen en persoonlijk advies (advies op maat).

Voorlichting over dyslexie hulpmiddelen

Voor wie een beeld wil hebben van de meest succesvolle dyslexiehulpmiddelen van Lexima kunt u terecht op speciale kijkzaterdagochtenden te Leusden.
In een PowerPoint presentatie maakt u kennis met hulpmiddelen als de ReadingPen, Daisy spelers, Sprint en Kurzweil 3000. De nieuwste ontwikkelingen komen ter sprake.

De kosten bedragen € 15 (één prijs voor ouders en kind). Schrijf in

Training Kurzweil
Particuliere kopers van Kurzweil hebben vaak behoefte aan producttraining. In een kleine groep gebruikers (kind plus één begeleidende ouder) leert u de fijne kneepjes van de aangeschafte software. U neemt uw eigen laptop met de geïnstalleerde software mee. Na afloop kunt u in Kurzweil handig scannen, de gebiedbewerker gebruiken en onderliggende tekst te bewerken. Ook kunt u de studie tools van Kurzweil toepassen in documenten. De kosten bedragen € 60 per gebruiker.

Voorlichting en advies
Veel ouders vinden het prettig om in een persoonlijk adviesgesprek kennis te nemen van de hulpmiddelen. Anderen willen na het bijwonen van een presentatie advies over welk product het beste bij hun kind past. Op diverse zaterdagen is het mogelijk om behalve voorlichting over dyslexie hulpmiddelen, advies op maat voor uw kind te krijgen. Dit vindt plaats in een persoonlijk gesprek van ongeveer 60 minuten. De kosten bedragen € 39,- per kind (één prijs voor kind en begeleidende ouders).

Inschrijven rinzevanrossum@gmail.com of bellen tussen 17:00 en 20:00 uur:
0645 318 793. Een telefonische afspraak graag bevestigen per mail.