Onze werkwijze

De aanpak van Metaconsult richt zich op motivatie, werkhouding en informatieverwerking. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat het kind zijn of haar sterke kanten leert kennen en leert op welke wijze eventuele problemen kunnen worden aangepakt. Het doel van de oefeningen moet duidelijk zijn, er moet onderhandelingsruimte zijn over het huiswerk en er wordt gewerkt met een beloningssysteem.

Na een intake en toetsing, ontvangt u van Metaconsult een verslag en de opzet van een behandelingsplan. We stellen dus niet alleen een diagnose, maar geven direct en concreet aan hoe eventuele problemen kunnen worden aangepakt.

Als u vervolgens besluit uw kind ook door Metaconsult te laten behandelen of begeleiden, bepalen we in overleg hoe dat traject eruit ziet. We werken in blokken van zestien weken, waarin na acht weken een tussentijdse toetsing plaatsvindt. Aan de hand van de uitkomsten wordt de begeleiding eventueel bijgesteld. Na zestien weken volgt opnieuw een toets en wordt bekeken hoe een eventueel vervolg eruit ziet. Metaconsult acht het daarbij zeer belangrijk dat een kind géén hulpeloosheid wordt aangeleerd. De begeleiding is erop gericht het kind zo zelfstandig mogelijk te laten opereren.

Een goede samenwerking met de school van het kind is voor Metaconsult zeer belangrijk. Daar moet immers veel gebeuren. Via mail of een ‘heen en weer schrift’ houden leerkracht en begeleider elkaar op de hoogte van de vorderingen en eventuele problemen.

Wie behandelen wij?
- Kinderen uit het (speciaal) basisonderwijs
- Jongeren in de brugjaren van het voortgezet onderwijs
 - Volwassenen die niet of nauwelijks kunnen lezen

Wat behandelen wij?
- Lezen (technisch en begrijpend)
- Spellingsproblemen
- Rekenproblemen

Met welk materiaal werken wij?
- Diverse computerprogramma’s
- Werkbladen
- iPad