Compenserende materialen
Compenserende hulpmiddelen kunnen de belemmeringen die door dyslexie worden ervaren verminderen. Met deze materialen krijgt het kind bovendien toegang tot informatie die anders niet of lastig toegankelijk is. Dit bevordert zijn of haar zelfstandigheid en een actieve deelname aan de kennismaatschappij. Uit onderzoek is gebleken dat deze hulpmiddelen behalve een ondersteunend, ook een remediërend effect hebben. Ze leiden tot een betere beheersing van het lezen en schrijven, het tekstbegrip verbetert en lezen kost minder inspanning.
Het is belangrijk om u goed te oriënteren op de verschillende materialen, omdat het gekozen systeem moet aansluiten bij de wensen en capaciteiten van het kind. Metaconsult kan u hierbij ondersteunen door middel van advies en workshops waarin het kind leert werken met het gekozen hulpmiddel.

Kurzweil 3000
Software voor lezen, schrijven en studeren. Dit programma leest tekst hardop voor en kent acht verschillende talen. Het programma heeft ook een beeldenwoordenboek, dat met eigen afbeeldingen kan worden gevuld. Kurzweil spreekt letters, woorden en hele zinnen uit tijdens het typen, om fouten in spelling of grammatica te minimaliseren. De software omvat ook speciale studiehulpmiddelen als samenvatten, tekstballonnen en ingesproken kleefnotities en docenten kunnen gebruikmaken van de toetsfunctie.

Daisy spelers
Dit zijn speciale cd-spelers die lange teksten voorlezen. Dit hulpmiddel wordt gebruikt bij zeer ernstige dyslexie. Tijdens het luisteren kan het kind proberen mee te lezen in het boek. Er zijn verschillende modellen. Ze werken vrijwel hetzelfde, er zijn alleen verschillen in vormgeving en storingsgevoeligheid. Tafelmodellen zijn geschikt voor gebruik op school. Leerlingen in het voortgezet onderwijs kiezen meestal voor een kleiner model met oortje.