Cito-training
De Cito-toets wordt aan het eind van groep 8 afgenomen. In groep 7 wordt op veel basisscholen ook de Entreetoets afgenomen, de voorloper op de Cito-toets. Deze toetsen zijn – uiteraard samen met het leerlingvolgsysteem - bepalend voor het niveau van het vervolgonderwijs dat het kind kan gaan volgen.

Een goede voorbereiding kan voor een aantal kinderen erg belangrijk zijn. Het zorgt ervoor dat zij rustiger en met meer zelfvertrouwen de toets tegemoet zien. Door hen te wijzen op succesfactoren, staan ze steviger in hun schoenen en zullen minder zenuwachtig zijn.

De Cito-training van Metaconsult heeft als doel uw kind zo goed mogelijk voor te bereiden op de Cito-toets en daarmee de kans te vergroten dat de meest optimale score wordt behaald, passend bij zijn of haar niveau.

De begeleiding bij het voorbereiden op de Cito-toets richt zich op de volgende punten:
- Wennen aan het meerkeuzevraag systeem
- Wennen aan tijdsdruk
- Het voorkomen van stress of faalangst
- Het opsporen van hiaten in de kennis