Metaconsult

Dyslectische mensen hebben moeite met het maken van de koppeling tussen geschreven en gesproken taal. Oftewel: ze zien een woord, maar herkennen het niet en weten dus niet wat er staat.

Dyslectische kinderen kunnen daarom tegen problemen aanlopen bij het leren lezen, spellen, schrijven en soms ook bij rekenen. Daarom is het van groot belang dyslexie zo vroeg mogelijk te onderkennen. Bij een goede afstemming van het onderwijs op de behoeften van een dyslectisch kind en een goede begeleiding hoeven er geen grote leerproblemen te ontstaan.

Metaconsult is gespecialiseerd in alles wat met dyslexie te maken heeft: van diagnose tot behandeling, begeleiding, training en advies.